Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarza

Medycy decydują się na ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy z kilku powodów. Jednak najczęściej powtarzającym się powodem jest chęć zabezpieczenia przyszłego przychodu w razie urazu, wypadku czy choroby.

Jeżeli lekarz obecnie będąc zdrowym pracownikiem zarabia powyżej średniej krajowej, zastanawia się często co stanie się gdy nie będzie w stanie w pełni wykonywać swoich obowiązków.

Ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

Może tak się stać w wyniku choroby, urazu, wypadku.

Jeżeli ma wykupione ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy i opłacone składki, wtedy to ubezpieczenie może (jeżeli jest to zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia) wypłacać lekarzowi świadczenia zastępujące dochód z czasu kiedy był zdrowy i aktywny zawodowo.